• Działalność związana z oprogramowaniem;
  • Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki;
  • Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi;
  • Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych;
  • Przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność;
  • Działalność portali internetowych;
  • Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji;
  • Działalność agencji informacyjnych.